Разплащания

Банкова сметка във Великобритания

Barclays Bank Plc.
Victoria Corporate Ltd.
Sort code: 20 95 61
Account number: 50196649